Karolis: žmogus, tapęs popiežiumi. Meninis filmas

Šventoji Teresė Karmelyje. Dokumentinis filmas

Šventasis Jonas – Apokalipsė. Meninis filmas

Filmas apie apaštalą Joną, ištremtą į Patmo salą ir apreiškimą jam, kurį jis užrašė Apreiškimo knygoje. Filmas pastatytas atsižvelgiant į Biblinę teologiją ir to meto istorinę padėtį.
2000 m.
Filmo aprašymas (IMDb)

Susiję filmai: