Tikėjimo pagrindai #17: ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAI

Tikėjimo pagrindai #23: KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Tikėjimo pagrindai #22: SĄŽINĖS SĄSKAITA IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

2014 m.
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas

Susiję filmai: