Tikėjimo pagrindai #23: KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Tikėjimo pagrindai #25: ŠVENTŲJŲ MIŠIŲ EIGA

Tikėjimo pagrindai #24: EUCHARISTIJA – GYVYBĖS DUONA

2014 m.
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas

Susiję filmai: