Tikėjimo pagrindai #23: KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Tikėjimo pagrindai #25: ŠVENTŲJŲ MIŠIŲ EIGA

Tikėjimo pagrindai #24: EUCHARISTIJA – GYVYBĖS DUONA

2014 m.

Susiję filmai: