Tikėjimo pagrindai #24: EUCHARISTIJA – GYVYBĖS DUONA

Tikėjimo pagrindai #26: SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Tikėjimo pagrindai #25: ŠVENTŲJŲ MIŠIŲ EIGA

2014 m.

Susiję filmai: