Šimtas Ateities metų. Dokumentinis filmas

Vaikų adoracijos #2

Vaikų adoracijos #1

Dokumentinis filmas apie Šv. Jono brolių Amerikoje pradėtą vaikų adoracijos judėjimą “Children of hope” (“Vilties vaikai”).
 2010 m.
Vilties vaikai

Susiję filmai: