Vaikų adoracijos #1

Vaikų adoracijos #3

Vaikų adoracijos #2

Dokumentinis filmas apie Šv. Jono brolių Amerikoje pradėtą vaikų adoracijos judėjimą “Children of hope” (“Vilties vaikai”).
 2010 m.
Vilties vaikai

Susiję filmai: