Šumanas ir Europos vizija. Dokumentinis filmas

Kukli Chemin Neuf bendruomenės pradžia. Dokumentinis filmas

Žmoguje pamačiau Dievą: Arso klebonas. Dokumentinis filmas

„Dievo gailestingumas lyg galinga srovė. Su savimi ji nusineša širdis.“ Šv. Jonas Marija Vianney
Prancūzijoje, netoli Liono miesto esantis Arso kaimas, šiandien yra žinomas visame pasaulyje dėka jo klebono, Jono Marijos Vianney, kuris čia dirbo 41-erius metus. Kiekvienais metais į Arsą atvyksta 500 000 piligrimų. Jie atvyksta melstis ir geriau pažinti gyvenimą vyro, kuris būdamas jaunas kunigas, 1818 metais atvyko į šį, 230 gyventojų turintį kaimelį. Jis čia atvyko ir niekada jo nebepaliko. Kuo buvo ypatingas šis paprastas ir kuklus Arso Klebonas, kad patraukė tiek daug žmonių? Kodėl jį sutikęs piligrimas pasakė: „Žmoguje pamačiau Dievą“?
Šis Net for God filmas mums leidžia pažvelgti į Arso Klebono gyvenimo esmę – dovanai duodamo Viešpaties išganymo ir atleidimo priėmimą. Kristaus pavyzdžiu, pasigailėjusio minios neturinčios ganytojo, Arso Klebonas liudys begalinį Dievo gailestingumą, kurį jis be perstojo perduodavo per susitaikymo sakramentą dieną ir naktį mažoje Arso bažnyčioje. Jo liudijimas mus kviečia kiekvieną asmeniškai neturte priimti Kristų ir Dievo gailestingumą.
2013 m. spalio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kas man svarbu Arso Klebono gyvenime ir jo skelbiamoje žinioje?
2. Ką daryti, kad kuo geriau priimčiau Dievo gailestingumą šiandieniniame savo gyvenime?
Malda:
Mano Viešpatie, myliu Jus ir mano vienintelis troškimas yra Jus mylėti iki paskutinio gyvenimo atodūsio.
Myliu Jus, be galo mylimas Dieve, ir sutinku geriau mirti Jus mylint, nei gyventi bent akimirką be Jūsų meilės.
Myliu Jus, mano Dieve, ir Dangaus trokštu tik todėl, kad turėčiau laimę Jus tobulai mylėti.
Mano Dieve, jei mano liežuvis negali kiekvieną akimirką kartoti, kad Jus myliu, noriu kad bent mano širdis Jums tai kartotų kaskart, kai įkvėpiu.
Kuo labiau artėju prie gyvenimo pabaigos, tuo labiau Jus maldauju auginti mano meilę ir ją tobulinti.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Matą 9 skyriaus, 13 eilutės:
“Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.”